Pressmeddelande

från Socialdemokraterna i Salem

 

  

Den moderatledda majoriteten i Salem beslutade den 15 september om budgeten för Kultur- och fritidsnämnden. Trots att budgeten för 2011 visar ett överskott på grund av att kommunen inte lyckats rekrytera personal till fritidsgårdsverksamheten Huset och till fritidsfältarna beslutar majoriteten att finansiera lagstadgade åtgärder med äskande över budgetram. Vi Socialdemokraterna anser att lagstadgad verksamhet skall finansieras inom budgetram och därför reserverar vi oss mot de delar av budgeten som rör dessa personalförsörjningsåtgärder.

  

Det är oroande att Kultur- och Fritidsförvaltningen går plus i förhållande till budget. I det sammanhanget beslutar majoriteten om att lägga överramäskande för att uppfylla lagstiftningen om att längre uppehållandetider för förvaltningens verksamheter, säger Andreas Dahl, ordförande i Socialdemokraterna i Salem och ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden.

 

  

I budgeten framkommer att förvaltningen tvingas till överramäskande för att finansiera lagstyrd verksamhet i stället för att överföra personalmedel till att täcka lagstyrd verksamhet. Överramäskande ska användas till att finansera satsningar och oförutsedda utgifter, denna nya lag har moderaterna vetat om länge säger Björn Wivallius, gruppledare (S) i Kultur och fritidsnämnden.

 

  

Vi vill att nämnden äskar pengar över ram till utökat aktivitetstöd med 40 000 kronor särskilt riktat mot flickor i föreningslivet. Dessutom vill vi finansera och dubbla anslagen till stödet för funktionshindrade, fortsätter Björn Wivallius.

 

För kontakt och frågor

 

Andreas Dahl (S)

0707 - 87 75 44