Förbifart Stockholm

Vi Socialdemokrater vill bygga Förbifart Stockholm. Den knyter samman norra och södra Stockholm till en stark region och ger bättre möjligheter att skapa en gemensam arbetsmarknad för hela Stockholmsregionen. Den bidrar till att utveckla Stockholm till en flerkärnig region med flera olika centra samt minskar trängseln på Essingeleden och andra infarter till Stockholm. Förbifart Stockholm minskar helt enkelt sårbarheten i trafiken och skapar bättre förutsättningar för regionen att växa miljömässigt klokt.

Det skriver ledande socialdemokratiska kommunpolitiker i Stockholmstidningen.