Förslag till budget för Salems kommun 2014 och plan för 2015 och 2016

Skola
Vi ser med oro att resultaten i Salems skolor är mycket ojämna. Vi vill inte dränera de skolor som lyckas bra utan vi vill ge extra resurser till skolorna med sämre resultatnivåer. De goda exemplen ska spridas mellan skolorna och extra resurser för t ex läxhjälp ska sättas in där behovet är störst.

Socialdemokraterna vill satsa tre miljoner kronor ytterligare på skolorna.

Jobb
Ungdoms- och långtidsarbetslöshet är förödande för de drabbade. Vi vill skapa nya jobb i kommunen för dessa grupper för att lotsa in dem på arbetsmarknaden. Goda exempel finns i våra grannkommuner.

Salems kommun bör kunna klara femton nya meningsfulla jobb vilket kapar toppen på arbetslöshetsberget. Det blir en viss kostnad initialt men den är ganska snart återbetald via minskat försörjningsstöd och skatten från de som fått arbete.

För våra skolungdomar är kommunala feriejobb en utmärkt metod som ger arbetserfarenhet inför vuxenlivet.

Socialdemokraterna vill satsa 500 tusen kronor på ungdomsjobb.

Mat
Mat som kommunen serverar i skolor och äldreboenden ska vara välsmakande och näringsriktig. Så stor del som möjligt ska vara ekologisk och närodlad. Den bör tillagas där den ska ätas i stället för att transporteras runt i kommunen. Samordning och erfarenhetsutbyte mellan köken innebär stora fördelar både vad gäller inköp och arbetsmetoder. För att få fart på arbetet bör en kostansvarig anställas som har kompetens och engagemang i denna fråga.

Socialdemokraterna vill satsa 500 tusen kronor på maten.

Vi Socialdemokrater vill också avsätta medel för personalutveckling för de kommunanställda såväl chefer som lärare och skolkökspersonal.

Likaså vill vi avsätta medel för att utreda möjligheterna att anlägga en fullstor idrottsplats alternativt idrottshall för friidrott och bollsporter under den kommande mandatperioden.

En del pengar behövs också för att utveckla kommunens datasystem. Effektivare system ger besparingar på sikt.

300 tusen kronor till utredning om Idrottsplats och
500 tusen kronor till personalutveckling.

För att ha råd med dessa mycket angelägna satsningar föreslår vi att kommunalskatten höjs med 23 öre. Skattehöjningen skapar också ett visst handlingsutrymme för kommunen. Det är mycket svårt att i förväg helt förutse behov som kan komma hos socialförvaltningen för barn som behöver extra insatser eller fler familjer som behöver försörjningsstöd.

När det gäller investerings budgeten ser vi fram emot den revidering som majoriteten vill göra i början av nästa år. Vi återkommer med våra förslag då.

 

Sammanfattningsvis                               2014                              2015                            2016
Barn- och utbildningsnämnden          3 miljoner kronor          3 miljoner kronor          3 miljoner kr
HR enheten                                        1 miljon kronor             1 miljon kronor             1 miljon kr
KS stab                                               800 tusen kronor

Totalt                                                  4,8 miljoner kronor      4 miljoner kronor           4 miljoner kr

Skattehöjning med 23 öre ger 7,475 miljoner kronor

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-17 20:50