Motion Sommarjobb

I Näringslivskommittén har vi haft diskussion med företagarna att de kan tänka sig erbjuda sommarjobb till ungdomar. Tanken är att kommunen kan vara behjälplig med att hantera ansökningar och avtalsskrivning. Protokollsutdrag från näringslivskommittén:

”Antalet kommunala sommarjobb för ungdomar kan komma att minska under 2013. Även Salemsföretagarna är villiga att ta emot Salems ungdomar för sommarjobb om man får viss administrativ hjälp med ansökningsförfarandet från kommunen. Till nästa sammanträde tar Salemsföretagrna reda på intresset att anställa Salemsungdomar och kommunens representanter tar reda på kommunens inställning till ett gemensamt ansökningsförfarande.”

Personalkontoret har meddelat att de ej kan vara behjälpliga med denna administration, vilket vi tycker är tråkigt när det finns företagare som är villiga att ta emot ungdomar några veckor på sommaren. Det finns ett flertal kommuner som erbjuder denna service, ( tex Sundbyberg).

Vi föreslår att:Salems kommun undersöker hur den på ett enkelt sätt samordna med Salemföretagarna, så att Salems ungdomar kan erbjudas feriearbete sommaren 2013.

 

Arne Nörström
Oppositionsråd (s)