Satsa på arbetsverktyg till Salems elever

Ett viktigt arbetsverktyg för eleverna och skolan har blivit datorer som används alltmer i skolans arbete. Här ligger Salems kommun långt efter grannkommunerna där en del kommuner erbjuder alla elever egen dator från och med ”högstadiet”.

Vårt attraktiva Gymnasium tappar sökande på grund av att de inte kan tillhanda hålla dator till varje elev. Det är en av frågorna man ställer till Gymnasiet i samband med att man skall söka till gymnasiet. Därför är det viktigt trots en kärv ekonomi  för kommunen att investera i datorer. Framför allt på Rönninge Gymnasium så att de kan erbjuda fungerande dator till alla elever . Även om behovet finns alla skolor i kommunen så är det mest angeläget att Rönnige Gymnasium kan marknadsföra sig att - även vi har fungerande datorer till alla elever.

Därför yrkar jag att

Salems kommun skyndsamt säkerställer att Rönninge Gymnasium skall kunna tillhandahålla dator till alla studenter.

 

Tommy Eklund
Gruppledare (S)
Barn- och Utbildningsnämnden