Den moderatledda alliansen i Salem är motståndare till Björklunds kompetensutveckling av lärarna!

Salems kommun är en ung kommun, där medelåldern i kommunen är låg och där det finns många barn i skolan. Barnens vardag är den dominerande utgiftsposten i Salem.

Budgetförslaget från Socialdemokraterna i Salem, som debatterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november innebär en satsning på eleverna i Salems lärande.

Socialdemokraternas förslag innebär en långsiktig satsning på att alla elever ska uppfylla de nationella kraven på att kunskap i skolan. För att eleverna i skolan skall ha någon chans att lära sig de grundläggande kunskaperna som är nödvändiga för vårt demokratiska samhälle krävs kompetenta lärare, som erbjuds kompetent utveckling i sin yrkesroll.

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige att riktade medel satsas till en särskild kompetensutvecklings/fortbildning pott för att säkerställa kompetensutveckling av personal i skolan och att alla elever ska gå ut skolan med godkända betyg i alla ämnen (precis som Björklund förespråkar).

- Det är förvånande att den moderatledda alliansen i Salem inte vill lägga nödvändiga resurser på barnens lärande, som går tvärt emot de mål som kommunfullmäktiga har (Mål 5; Alla elever som lämnar grundskolan ska ha minst godkänt i alla ämnen), säger Arne Närström, oppositionsråd och gruppledare i kommunfullmäktige.

- Det är viktigt att skolorna i Salem ligger i framkant när det gäller barnens lärande för framtiden, fortsätter Arne.

Vid frågor, kontakta nedanstående:

Andreas Dahl
0707-877544
Ordförande för Socialdemokraterna i Salem

Arne Närström
0707-239465
Oppositionsråd