Pressmeddelande

Socialdemokraterna i Salem vill i sin budget satsa på skola och jobb samt stärka kommunens ekonomi. Därför föreslår vi en försiktig skattehöjning säger Arne Närström oppositionsråd.

Vi har noterat att det år efter år varit neddragningar på budgeten för skolan nu får det räcka. Vi ser med oro på de ojämna resultaten mellan olika skolor och det blir inte bättre av att antalet pedagoger minskar på grund av besparingar. Vi anser att man ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer när det gäller att fördela resurser till skolorna, vilket vi lagt en motion om. Därför tillskjuter vi 3 miljoner kronor utöver alliansens budgetförslag.

Vi vill göra mer för att få långtidsarbetslösa ut på arbetsmarknaden. Därför föreslår vi i vår budget att Salems kommun inrättar 15 tjänster. Det är ett första steg in på arbetsmarknaden och ger möjlighet till egen försörjning i framtiden. För våra skolungdomar vill vi att alla ska erbjudas ett kortare sommarjobb antingen i kommunen eller hos Salemsföretagare.

Maten är viktig för både gammal och ung. Därför vill vi att maten skall lagas i skolans tillagningskök och hos de som bor på äldreboende. Som nu är fallet tillagas maten och transporteras runt i kommunen av diverse transportfirmor. Vi vill se en kostansvarig i Salems kommun som ska ha till uppgift att stärka kompetensen hos personalen, samordna inköp och som resultat få mer av ekologisk närodlad mat.

Sist men inte minst vill vi tillskjuta pengar för personalutveckling och kompetensutveckling.

Salems kommun är trots allt en bra kommun att leva och bo i men det finns brister.

Vi vill göra kommunen bättre och för detta vill vi föreslå en skattehöjning på 23 öre.

Frågor besvaras av

Arne Närström                                     Tommy Eklund
Oppositionsråd                                    Ordförande
070 - 723 94 65                                      070 - 336 70 10
arne.narstrom@salem.se                    g.tommy.eklund@gmail.com

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-07 19:05