Säbo 2015 i Söderby Park

§ 59 Kommunfullmäktige 2012-11-22

  • SÄBO 2015, Söderby park .

Vi  Socialdemokrater tycker att läget i Söderby park är mycket bra. Ingen genomfartstrafik och mitt i ett levande bostadsområde.  Skolan och förskola i närheten och människor som rör sig i närområdet gör att det ”händer lite” utanför fönstret.

Förslaget på byggnation är attraktivt. Bra planering med gemensamhetsutrymmen omgiven av de boendes rum. Inga långa tråkiga korridorer. Den planerade parken på baksidan blir ett skönt område för utomhusvistelse inte minst sommartid.

Övriga fördelar:
- Det är nära till bussen och övrig infrastruktur är på plats.

- Möjlighet att bygga trygghetsboende och chansen till samordning av lokalytor.

- Större chans att få boendet färdigbyggt tills behovet uppstår.

- Positivt för området Söderby park som behöver färdigställas.

  • Vitsippan

Vitsippan är en av kommunens få riktigt bra tomter för byggnationer av bostäder.  Vi Socialdemokrater är djupt oroade av bristen på hyreslägenheter i kommunen. Akelius önskan att omvandla de få befintliga hyresrätterna vi har i kommunen till bostadsrätter är känd.    Vår vision för Vitsippan är därför att planlägga för byggnation av flerfamiljsbostäder i form av hyresrätter där.

Kommunens ungdomar har i dag svårt att inleda sin boendekarriär inom kommunen. Många äldre har intresse av att hyra en modern lägenhet i centralt läge. Socialförvaltningen har ett skriande behov av lägenheter för personer med unktionsnedsättningar, sociala problem och även för flyktingar.

Kommunen ska därför ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och ett första steg bör ske på Vitsippan.

  • Yrkande:

                      Socialdemokraterna yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.