S-tidningen

S-tidningen är en tidning som Socialdemokraterna i Salem ger ut fyra gånger om året. I den skriver vi om aktuella frågor, som berör kommunen och oss innevånare.