Vårt Salem på 2000-talet

Socialdemokratins idéer utgår från alla människors lika värde och från alla
människors rätt till välfärd och frihet. Vi vill uppmuntra allt arbete för våra
barns och ungdomars harmoniska fostran. Vi vill också uppmuntra åtgärder
för alla Salembors hälsa och välmående.

Vi vill värna om miljön, ett varierat boende och ett rikt kulturliv. Genom en
öppen debatt och genom de mångas engagemang vill vi tillsammans forma vårt Salem, både kommunalt och inom Salems församling.

Till vänster om denna text får du mer information om de frågor vi driver i Salems kommun, men också i Salems församling.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar. Har du specifika frågor, kontaktar du med fördel respektive gruppledare i varje nämnd.