Feriearbeten till unga

Vår kommun är en ung kommun, både som kommun, men även med hänsyn till invånarnas sammansättning. Medelåldern i kommunen är låg vilket betyder att det finns många barn- och ungdomsfamiljer i kommunen. Kommunen har ett stort ansvar att se till att det finns stimulerande och meningsfulla sysselsättningar för alla boende i kommunen, och då i synnerhet barn och unga. Kommunen har det senaste året haft möjlighe at erbjuda 70 stycken feriearbeten för ungdomar i de kommunala verksamheterna.

 

I olika kommuner runt omkring i Stockholms län har elever vid kulturskolorna getts möjlighet att dagligen uppträda på en kommunal scen, till nöje för både deltagande ungdomar och besökande åskådare.

 

Salems kommun har en mycket väl fungerande och utvecklad kulturskola, med många talangfulla elever som deltar i verksamheten både som solister och som band. Kommunen har stor möjlighet att utveckla ett sommarprogram för elever som går i musikskolan och som vill uppträda på en offentlig scen.

 

Socialdemokraterna i Salem föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utarbeta riktlinjer för att sådan verksamhet för sommaren 2010 där ungdomar erbjuds feriearbete i form av musikunderhållning.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden

 

att      utreda förutsättningarna för och genomföra sådan verksamhet till sommaren 2010.

 

 

Socialdemokraterna i Salem

 

Ulrika Stockhaus

Gruppledare i Kultur- och Fritidsnämnden