Vårt parti

I vänstermenyn presenterar vi våra förtroendevalda, dels i Socialdemokraterna i Salems styrelse, men också våra representanter i de olika kommunala nämnderna, utskotten och råden. Du hittar också våra förtroendevalda i Salems församling.