Handikapprådet

Här ser du namnet på den som sitter i Handikapprådet för Socialdemokraterna.

Birgitta Rönnblad