Kommunfullmäktige

Följande personer sitter i Kommnfullmäktige för Socialdemokraterna. Vill du få kontakt för att ge synpunkter, skicka gärna e-post till: info.sapsalem@telia.com.  

Ordinarie
Arne Närström (gruppledare och oppositionsråd),  Britt-Marie Marklund, Tommy Eklund, Maria Ridderstolpe, Patrik Robbertte, Natalie Westermark, Björn Wivallius
Ersättare
Leutrim Kadriu, Birgitta Rönnblad, Thorbjörn Svensson, Margaretha Häll Assarssson