Näringslivskommittén

Här ser du vilka personer som sitter med i Näringslivskommittén för Socialdemokraterna.


Ordinarie
Arne Närström

Ersättare
Tommy Eklund