Överförmyndarnämnden

Följande personer sitter i överförmyndarnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare.

Ersättare
Lena Svensson