Revisorsnämnden

Sociademokratiska revisorer i Salems Kommun:

Ordförande: Håkan Dahlström, S

Tel: 072-234 41 41


Dessutom finns Åke Fredriksson med.