Styrelsen

Här nedan presenteras de personer som sitter i styrelsen för Salems arbetarekommun . Om du vill kontakta någon av dem, kan du skicka e-post till info.sapsalem@telia.com eller ringa det telefonnummer som eventuellt står efter respektive namn.

Ordförande: Tommy EKlund, 070 - 336 70 10

Ledamot: Patrik Robbertte

Ledamot: Ray Olsson

Ledamot: Leutrim (Leo) Kadriu

Ledamot: Kjell Häggkvist

Ledamot: Åke Fredriksson

Ledamot: Maria Ridderstolpe

Ledamot: Natalie Westermark

Ersättare: Gunila Kallio

Erättare:  Kari Kurkisuo

Adjungerad (kyrkopolitiska gruppen) Margarta Häll Assarsson

Adjungerad (oppositionsråd): Arne Närström, 070-7239465