UNO - Utskottet för nämndorganisation

Här ser du vilka personer som sitter för Socialdemokraterna i UNO - utskotet för nämndorganisation:

Gruppledare

Maria Ridderstolpe 

Ordinarie ledamot
Arne Närström

Ersättare
Tommy Eklund