Valnämnden

Följande personer sitter i Valnämnden för Socialdemokraterna

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare och Birgitta Rönnblad.

Ersättare
Patrik Robbertte