Integration(s)förening

Integration(s)föreningens verksamhetsplan för 2016

Medlemsmöten
På ABF, Folkets Hus kl 18:00 följande kvällar:
Onsdag 26 oktober
Onsdag 16 november

Föreningen planerar en större utåtriktad aktivitet utanför Folkets Hus den 20 augusti.
Deltagande på 1:a Maj, Nationaldagen och Musik i Bruksmiljö planeras också.

På årsmötet 2016-02-24 valdes denna styrelse

Ordförande

Kjerstin Lundblad

Kvarstår 1 år

Vice ordförande

Morgan Hanning

Vald på 2 år

Ledamöter

Karl-Erik Larsson
Anna-Maria Ericsson-Lindelöf
Sabella Mogess
Abdurahman Khalaf
Jihan Ammo
Reza Torkian
Farhan Leili

Vald på 2 år
Vald på 2 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Vald på 2 år
Vald på 2 år
Vald på 2 år

Ersättare

Ibrahim Amo
Inger Elisson Wigö
Abdalla Hami
Marie Frestadius
Jerry Hämäläinen 

Vald på 1 år
Vald på 1 år
Vald på 1 år
Vald på 1 år
Vald på 1 år

 

 ********************************************************

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-31 12:02