Södra s-förening

Kallelse till årsmöte 2017 för Södra socialdemokratiska föreningen i Sandviken

Onsdag 15 februari kl 18.30
Kremlan (äldreboendets matsal)
Västerled 132, Björksätra

På dagordningen står följande ärenden:

  • Verksamhetsberättelse 2016
  • Val till Södras styrelse

3 ledamöter – två år.
I tur att avgå: Åke Söderman, Kerstin Almén och Jan Davik.
Kvarstående 1 år: Hans Lundgren ordf, Ylva Åström ledamot.

 

2 ersättare – ett år.
I tur att avgå: Gunnar Fahlander och Elisabeth Lindelöf

Val av valberedning (nuvarande Anna Nyman och Lena Erixon)

  • Aktiviteter i Södra 2017
  • Bilder och berättelse från Läs och Res Albanien maj 2016

Nomineringar för de val som ska göras skickas till anna.nyman@svenskakyrkan.se .

__________________________________________________

Vi vill samtidigt informera om att vi under 2017 kör 2 "repriser" efter lyckade aktiviteter under 2016. Kom och delta du också!
Söndag 12 mars, 10.00 – 14.00. Vi bjuder på grillkorv och kaffe till långfärds-skridskoåkarna vid Hedåsen-badet.

."Världsmat" på Hantverkartorget, kulturutbyte i form av spännande mat. Preliminärt den 27 augusti.

Välkomna!