Scherpbacken

Välkommen på Scherpbackens medlemsmöte 
onsdag 18 januari klockan 18:00
på ABF, våning 4 Folkets Hus

På mötet komme r vi bland annat prata om nomineringar till:

Distriktsårskongressen
Distriktsstyrelsen
AK-styrelsen

____________________________________

Styrelse för 2016
Åsa Persson, ordförande
Jerry Hämäläinen ledamot            
Sawsan Alkarkhi, ledamot
Signe Brockman, ledamot
Hans-Erik Eriksson, ledamot
Renate Almén, ersättare              
Hans-Olov Frestadius, ersättare 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-16 14:45