Aktuella nomineringar

  • En ledamot till Kultur och fritidsnämnden
    Om den ni nominerar redan är ersättare i nämnden - nominera också en ny ersättare.
  • En nämndeman till Tingsrätten

Nomineringar lämnas senast 6 april till sap.sandviken@gmail.com
Val görs på medlemsmötet 27 april.
_____________________________________________


______________________________________________
 VIKTIGT GÄLLANDE NOMINERINGAR

Nominering kan göras av S-förening/s-fackklubb eller av enskild medlem.
Nominerade kandidater skall vara tillfrågade, ha accepterat samt fyllt i nomieringsformuläret som ska lämnas till expeditionen i samband med nominering. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på alla uppdrag.
Nomineringsformulär
______________________________________________

UTDRAG UR POLICY FÖR VALBEREDNINGEN
6.2. Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter
Rättigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de rättigheter som tillkommer honom/henne som medlem
• rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda
• ätt att i enlighet med partiets principer och politiska program förbehållslöst bilda sig en egen uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroende-uppdraget omfattar.

Skyldigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem
• skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut.
• skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att regelbundet delta i mötesverksamheten.
• skyldighet att fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.
• Skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund.

6.3. Principbeslut
• Ordförande i nämnd skall inte sitta i kommunstyrelsen. Vice ordförande accepteras men rekommenderas ej.
• Det är inte lämpligt att sitta i den nämnd man arbetar under.
• Verksamhetschef, facklig förtroendevald eller liknande med direkt koppling till en nämnd är direkt olämplig att sitta i just den nämnden.

6.4. Kriterier vid nominering av kandidater
Följande krav bör s-föreningarna ställa på de nominerade:
• Att ta ansvar för att gemensamt få partiorganisationen att fungera på ett bra och utåtriktat sätt. Förtroendevalda bör aktivt delta i s-föreningens arbete.
• Att avsätta tid för uppdraget, även i form av att delta i s-gruppernas möten.
• Kunnighet och intresse är en förutsättning.
• Att tillvarata den utbildning som ges, för att uppdraget ska bli meningsfullt.
______________________________________________

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-06 10:51