Aktuella nomineringar

  • Vice ordförande till Kultur och fritidsnämnden
    Nominera både vice ordförande och eventuellt ledamot om den som blir föreslagen redan sitter i nämnden
  • Två nämndemän till Tingsrätten
  • Sex ombud till Kyrkovalkonferens den 18 mars kl 11-16 i Tierp

På konferensen fastställs kyrkopolitiska programmet och valsedlar för Uppsala Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. Sandvikens Arbetarekommun ska utse sex ombud till konferensen.

Nomineringar lämnas senast 21 februari till lena.broman@edu.sandviken.se
Valen sker på medlemsmötet 23 febr.

_____________________________________________

  • Ombud till ABF Gästrikebygdens årsmöte

Onsd 19 april kl 18.30, Folkets Hus i Sandviken
Sandvikens Arbetarekommun har ett ombud. 

Nomineringar på ombud lämnas senast 7 mars till lena.broman@edu.sandviken.se.
S-föreningar och -klubbar kan också skicka in motioner eller nomineringar till ABF:s styrelse direkt till ABF. Se separat info i er föreningsmejl. 

_____________________________________________

______________________________________________
 VIKTIGT GÄLLANDE NOMINERINGAR

Nominering kan göras av S-förening/s-fackklubb eller av enskild medlem.
Nominerade kandidater skall vara tillfrågade, ha accepterat samt fyllt i nomieringsformuläret som ska lämnas till expeditionen i samband med nominering. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på alla uppdrag.
Nomineringsformulär
______________________________________________

UTDRAG UR POLICY FÖR VALBEREDNINGEN
6.2. Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter
Rättigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de rättigheter som tillkommer honom/henne som medlem
• rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda
• ätt att i enlighet med partiets principer och politiska program förbehållslöst bilda sig en egen uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroende-uppdraget omfattar.

Skyldigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem
• skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut.
• skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att regelbundet delta i mötesverksamheten.
• skyldighet att fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.
• Skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund.

6.3. Principbeslut
• Ordförande i nämnd skall inte sitta i kommunstyrelsen. Vice ordförande accepteras men rekommenderas ej.
• Det är inte lämpligt att sitta i den nämnd man arbetar under.
• Verksamhetschef, facklig förtroendevald eller liknande med direkt koppling till en nämnd är direkt olämplig att sitta i just den nämnden.

6.4. Kriterier vid nominering av kandidater
Följande krav bör s-föreningarna ställa på de nominerade:
• Att ta ansvar för att gemensamt få partiorganisationen att fungera på ett bra och utåtriktat sätt. Förtroendevalda bör aktivt delta i s-föreningens arbete.
• Att avsätta tid för uppdraget, även i form av att delta i s-gruppernas möten.
• Kunnighet och intresse är en förutsättning.
• Att tillvarata den utbildning som ges, för att uppdraget ska bli meningsfullt.
______________________________________________

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-06 10:51