Resultat av kyrkovalet

Rösterna är räknade och så här blev resultaten för kyrkofullmäktigevalet i Sandviken och Ovansjö-Järbo pastorat.

Tack till dig som använde din röst för en öppen kyrka med framtidstro!

Läs mer om resultatet av kyrkovalet

 

Vi Socialdemokrater i Sandvikenvill verka för attFörsamlingen ska vara aktiv i arbetet för solidaritet och för enlångsiktig hållbar utveckling av natur och miljöFörsamlingen ska vara aktiv i arbetet mot diskriminering pga etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, samt verka för ett jämställt samhälle utan förtryckFörsamlingen ska ge barn och unga inflytande i verksamhetenFörsamlingen ska stödja närstående ideella hjälporganisationerFörsamlingen ska ta ansvar för sina kulturhistoriska värdenFörsamlingen ska verka för att musiklivet och den diakonala verksamheten bevaras och utvecklas 

Sandvikens lokala listor för
  

Sandvikens pastorat
Sandvikens församling och Årsunda-Österfärnebo församling   

1. Torbjörn Rönnkvist
2. Hillevi Hedblom
3. Sune Dahlund
4. Lotta Tonlycke
5. Gunnar Fahlander
6. Eva Mossberg
7. Sune Olsson
8. Marja-Liisa Jernberg
9. Tord Fahnqvist
10. Anna Nyman
11. Tommy Wigert
12. Gun Sundman
13. Michael Nilsson
14. Birgit Engman
15. Jan Davik
16. Ingemar Woxlin
17. Sigrid Persson
18. Per Backlund
19. Rosita Lennholm
20. AnnCharlotte Eimasdotter
21. Gun-Britt Eriksson

Järbo-Ovansjö pastorat
Ovansjö församling och Järbo församling

1, Marie Frestadius
2, Inger Elisson-Wigö
3, Maj Johansson
4, Stefan Wigö
5, Anki Bakke Andersson
6, Karin Eriksson
7, Antti Hyttinen
8, Ingrid Lindqvist
9, Per Jansson
10, Olle Johansson

____________________________________________________________________