Medlemsavgifter

Partiets medlemsavgift enligt de nya stadgarna.

 • Alla betalar samma avgift för sitt partimedlemskap.
  (Den som har sitt partimedlemskap i S-kvinnor, Tro & solidaritet eller HBT-sossen betalar ingen avgift till partidistrikt eller partiet utan till resp förbund)
 • Avgiften är 240 kr/år och summan fördelas lika mellan förening/klubb, arbetarekommunen, partidistriktet och partiet centralt (60 kr/nivå)
 • Den som är medlem i flera föreningar/klubbar betalar ytterligare 60 kr per förening/klubb
 • Den som inte betalat medlemsavgift är inte ombudsgrundande, har inte rösträtt, kan inte väljas till förtroendeuppdrag för partiet.
   

Några exempel:

 • En medlem som betalat sin avgift den 13 augusti 2015

-- Är betalande medlem t.o.m. 12 augusti 2016
-- Är medlem utan rösträtt t.o.m. 12 augusti 2017
-- Avpersonifieras 13 augusti 2018

 • Ny medlem som ansöker om medlemskap 30 november 2015 men aldrig betalar avgiften skrivs ut 30 november 2016.
 • Den medlem som inte betalat sin avgift den 1 januari 2016

-- Har inte rösträtt
-- Är inte ombudsgrundande
-- Får inte väljas till förtroendeuppdrag

 


Sidan uppdaterades senast: 2015-11-10 13:37