Kultur(s)ossen

Välkommen till Kultur(s)ossens årsmöte

Onsdag 17 februari kl 18.30

Lokal: ABF, Folkets Hus våning 4
Rum: Storsjön

Nominering av styrelseledamöter/ersättare skickas till ulf.gillstrom@sandviken.se
senast 10 februari. 


STYRELSEPOSTER SOM SKA VÄLJAS PÅ ÅRSMÖTET

Ordförande 2 år Kjerstin Lundblad omval/nyval
Sekreterare 2 år Karl-Erik Larsson kvarstår 1 år
Ledamot 2 år Bosse Hedblom kvarstår 1 år
Ledamot 2 år Tommy Eklund kvarstår 1 år
Ledamot 2 år Åsa Wirén Jonsson omval/nyval
Ledamot 2 år Harry Berg omval/nyval
Ledamot 2 år vakant nyval 
     
Ersättare 1 år Frida Larsson omval/nyval
Ersättare 1 år Bertil Fäldt omval/nyval
Ersättare 1 år vakant nyval
Ersättare 1 år vakant nyval
     
Valberedning 1 år Ulf Gillström omval/nyval
Valberedning 1 år Signe Brockman omval/nyval
Sidan uppdaterades senast: 2015-10-11 12:41