Grundförutsättningar

Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle där alla får plats. Vi vill inte ha ett samhälle som sliter isär olika grupper. Vi har nu sett vad den borgerligt ledda regeringen har gjort under fyra år.

Sverige har splittrats, klyftor har skapts mellan de som har arbete och de som är arbetslösa, mellan sjuka och friska.  

Den rikaste tiondelen har fått stora skattesänkningar. Människor har ställts mot varandra, unga mot gamla, pensionärer mot arbetare, landsbygd mot stad. Måste det vara så?  

Nej, vi socialdemokrater tror på ett samhälle som håller ihop. Vi tror att vi tillsammans kan bygga ett samhälle där alla får goda förutsättningar, ett samhälle där vi håller ihop, där vi tillsammans hjälper varandra, där stad och landsbygd, arbetare och pensionärer, den unga generationen och den äldre generationen är en förutsättning för varandra.

Vi menar att de förutsättningar som skapar ett gott samhälle är:

Jobben först


Att ha ett arbete är av avgörande betydelse för de allra flesta vuxna människor. Man känner sig behövd och man kan bestämma över sitt eget liv. Socialdemokratins mål är att skapa ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde.

Vår politiska ambition i Sandviken är allas rätt till ett arbete. För det behövs både en stark offentlig sektor och goda förutsättningar för näringslivet. Vi ser stora möjligheter att skapa fler arbetstillfällen i Sandviken genom att kombinera satsningar på en lokal och flexibel arbetsmarknadspolitik och genom att samverka med näringslivets företrädare.

Delaktighet - Tillgänglighet


En förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle är att alla har rätt, men också möjlighet, att delta i det politiska livet. Det handlar om att göra demokratin och samhället tillgängligt för alla och då måste särskilda ansträngningar göras för dem som har någon typ av funktionsnedsättning som försvårar möjligheten att vara delaktig.

Vi vill också medverka till delaktighet genom att vara ett parti i människors vardag, ett lyssnande parti, ett parti bestående av en mångfald olika medlemmar och sympatisörer. I socialdemokratins Sandviken har alla samma chans att påverka utvecklingen.

Rättvis fördelning och trygghet i livet


”Till var och en efter behov, från var och en efter förmåga” är ett gammalt uttryck för socialdemokratins syn på det rättvisa samhället.

Vi vill att de samlade resurserna i kommunen fördelas så att alla medborgare kan leva ett bra och tryggt liv. För att klara detta krävs att samhället samlar in skatter och använder dessa till dem som behöver mest stöd beroende på sin livssituation.

Alla kan drabbas av arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning eller andra svårigheter i livet. Det är då man behöver vara trygg i sin nya livssituation och inte lämnas att klara sig själv. Om man känner sig trygg vågar man också prova nytt och för att utveckla samhället måste alla ha möjlighet att förändra sin vardag.

Solidaritet


Solidaritet har alltid varit ett starkt honnörsord för oss socialdemokrater. Det handlar om solidaritet här hemma och den solidariteten beskrivs på olika sätt i detta program. Utöver det vill vi vara delaktiga i en internationell solidaritet av flera skäl, inte minst för att vi är starkt beroende av vår omvärld och för att vi har mycket att lära oss av omvärlden.

Alla människors lika värde kräver solidaritet över tid och över gränser och vi måste alltid bära med oss detta faktum. Demokrati är en av förutsättningarna för en fredlig värld och kriget långt borta påverkar också oss. Därför måste vi stödja demokratisk utveckling i hela världen.

På hemmaplan måste vi sprida kunskap och förståelse för andras livsvillkor. Kunskap motverkar fördomar, främlingsfientlighet och rasism.

Vi menar att politik, inte "marknad", måste få mer makt att styra världens utveckling.

Jämställdhet


Sverige är med internationella mått ett mycket jämställt land. Trots det kvarstår många orättvisor mellan könen och vi måste fortsätta att verka för ett mer jämställt samhälle.

Orättvisorna syns kanske mest i arbetslivet med skillnader i lön, arbetstid och möjlighet att styra arbetets innehåll. Det är fortfarande kvinnor som har de sämsta villkoren och samtidigt tar det största ansvaret för hemmet. Vårt parti fortsätter att förändra detta på område efter område och arbetet för jämställdhet är ett prioriterat mål i vårt politiska arbete.

Miljö - hållbar utveckling


Miljöproblemen känner som bekant inga gränser och jordens resurser måste fördelas rättvist för att motverka diktaturer av alla de slag. Miljöfrågor är något vi alla påverkas av, vare sig vi vill eller inte. Naturens resurser är inte oändliga och måste därför nyttjas på ett uthålligt sätt. Sverige har varit pådrivande i världen på miljöpolitikens område men vi måste också tänka miljömässigt i vår vardag, i vårt Sandviken. En avgörande faktor för att vi ska kunna tänka och agera miljömässigt är att ha kunskap.

En viktig ambition på miljöpolitikens område är därför att öka allas kunskap om miljöfrågor så att vi får gemensamma förutsättningar att driva en hållbar utveckling i Sandvikens kommun.

Ett mångkulturellt samhälle


Dagens Sverige är ett mångkulturellt och därmed rikt samhälle. Enbart i vår kommun har vi innevånare från ett 80-tal olika länder. Influenser från världens alla hörn berikar vår vardag och vi vill att Sandviken ska fortsätta ta tillvara mångkulturen. Det gäller i alla stadier av livet och handlar om ett samspel mellan oss alla.  Barn och ungdomar får ett kreativare liv med en mångfald av influenser. Företag och offentlig sektor får arbetskraft med skilda erfarenheter och kunskaper. Pensionärer får en möjlighet att möta hela världen på hemmaplan och dela erfarenheter och traditioner för att vidga sina vyer.

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-20 22:08