Riksdagsvalet avgör!

Vår politik i Sandviken avgörs av vilken regering vi får!

På följande sidor presenterar Socialdemokraterna i Sandviken sitt kommunala handlingsprogram för perioden 2011 – 2014.

Vi vill dock vara tydliga med att vår politik bara kan genomföras fullt ut om Socialdemokraterna också får regeringsmakten.

Din röst på Socialdemokraterna i riksdagsvalet ger oss förutsättningarna att föra en bra politik i kommunen.

För att få fullt genomslag för vår politik, där vi tror att Sverige kan vara ett Möjligheternas land för alla medborgare, måste också vår ideologi få styra över sjuk- och hälsovård och regionala utvecklingsfrågor som landstinget har ansvar för.

Din röst på Socialdemokraterna behövs därför också i landstingsvalet!

Vårt kommunala handlingsprogram beskriver naturligtvis inte alla frågor vi kommer att jobba med eller prioritera, men det ska ge en bild av vad vi tycker är viktigt för att ett samhälle ska ge medborgarna goda livsvillkor och stöd när det behövs.
 
Socialdemokratisk politik byggde, under större delen av 1900-talet och de första åren av 2000-talet, Sverige till ett välfärdsland – ett av de bästa i världen.

Det har handlat om en politik där vi är solidariska med varandra och genom skatter bidrar till en gemensam kassa som alla kan få del av när behov uppstår. Det synsättet och det systemet är på väg att raseras av den moderatledda regeringen som haft makten sedan 2006.

Låt oss nu ta tillbaka regeringsmakten så att vi kan återskapa ett land där alla ges möjligheter till ett bra och likvärdigt liv!

Din röst avgör om det är gemensam välfärd och solidaritet med varandra, eller den egna plånboken och att alla ska sköta sig själva, som ska forma vårt land!

Vi räknar med din röst på Socialdemokraterna i kommunvalet!

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-14 00:09