Till dig som är mitt i arbetslivet

Arbete

För oss socialdemokrater är full sysselsättning det främsta målet. Att ha ett jobb att gå till är nyckeln till människors möjlighet att styra över sina egna liv. Att få ett jobb är att få en bra start i livet. Det betyder att vi måste ha en skola där vi utbildar och bildar våra barn och ungdomar, så att de kommer väl förberedda ut till arbetslivet.

Vi socialdemokrater vill stärka och utveckla de lokala förutsättningarna för befintligt näringsliv och nyföretagande. Kommunen ska ge bra service till lokala företag och skapa goda förutsättningar för den som vill etablera sig i Sandviken.

Livslångt lärande och ett flexibelt arbetsliv


Framtiden ligger i en välutbildad och flexibel arbetskraft. Sverige har stora ungdomskullar och många som snart ska gå i pension. Med rätt utbildning kan vi skapa en effektiv generationsväxling på arbetsmarknaden och möjligheter för fler att kunna ta de nya jobben som växer fram.

Idag ser vi att vårt arbetsliv är flexibelt och att det förändras snabbt och varierar mellan branscher. Vi vill ge alla både en chans att komma tillbaka till arbetslivet men också en möjlighet att ställa om, och därmed se det livslånga lärandet som en del av livet. Det innebär att tryggheten måste finnas i att snabbt kunna få ta del av vuxenutbildning, i det sammanhanget är vuxenutbildningens roll oerhört betydelsefull.

Det ska vara möjligt för flera att vidareutbilda sig som unga, som anställda, som företagare eller under perioden mellan två jobb. Därför vill vi socialdemokrater stärka vuxenutbildningen och kompetensutvecklingen i arbetet.

Kollektivtrafik


Arbetspendlingen kommer att öka, människor är mer villig att bo på ett ställe och arbeta på ett annat, det gör att vi ska satsa på kollektivtrafiken. Vi socialdemokrater vill ha en gemensamt finansierad kollektivtrafik.
 
Kommunen som arbetsgivare
Kommunen ska vara en bra och pålitlig arbetsgivare genom att erbjuda bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vi vill skapa framtidens arbetsplatser genom att ha en dialog med personal och de berörda fackliga organisationerna.

Bostad


Boende är en avgörande fråga för människor. Det ska finnas många olika alternativ för boende i Sandviken; hyresrätter, egnahem, bostadsrätter, radhus. När du är ung behöver du oftast en liten lägenhet för att starta din ”boendekarriär” när du blir äldre kanske du vill byta upp dig till en större lägenhet eller köpa bostadsrätt eller eget hus. Vi socialdemokrater anser att människor ska ha den möjligheten och därför vill vi ha bostadsområden med blandat boende.

Bemötande


När du är mitt i livet kanske du har barn i förskolan, skolan eller gymnasiet. Kanske har du någon anhörig som har hemtjänst, kanske du söker ett bygglov. Ja, listan kan göras lång om hur man, fast man inte tänker på det, använder kommunens tjänsteutbud.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att kommunen har ett bra bemötande till dig. Oavsett om det är kontakten med förskolan, bygglovshandläggaren eller när du tar dig ett bad på badhuset. Vi socialdemokrater vill utveckla brukardialogen för att utveckla vår kommun.

Medborgardialog


När vi ska bygga ett hållbart samhälle krävs många tankar och idéer, det är tillsammans som vi utvecklar samhället. Vi socialdemokrater vill utveckla medborgardialogen för att bli ännu bättre på att fånga upp dina tankar och idéer så att vi tillsammans kan utveckla vår gemensamma välfärd och vårt samhälle.

På fritiden


Ett kultur- och fritidsutbud som erbjuder många inriktningar är en av de avgörande faktorerna för ett rikt liv. För oss socialdemokrater är det självklart att det måste finnas mötesplatser för att både utöva och ta del av kultur. Att människor mitt i livet har en möjlighet att utöva och njuta av konst, litteratur, dans, musik, teater, idrott, friluftsliv eller sitta på biblioteket och läsa en bok är självklart för oss socialdemokrater i Sandviken.

Under mandatperioden vill vi:


• stärka vuxenutbildningen och kompetensutvecklingen i arbetet

• satsa på en gemensamt finansierad kollektivtrafik

• stärka och utveckla de lokala förutsättningarna för befintligt näringsliv och nyföretagande.

• ge alla en chans att komma tillbaka till arbetslivet men också en möjlighet att ställa om till en ny yrkeskarriär.

• utveckla brukar- och medborgardialogen

• tillsammans med personal och de berörda fackliga organisationerna skapa framtidens arbetsplats

• att det ska finnas mötesplatser med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i alla delar av kommunen

• att det ska finnas många olika alternativ för boende som passar olika hushåll, åldrar och fysiska förutsättningar

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-21 23:43