Till dig som har halva livet kvar

Efter fyllda 50 år har du kanske halva livet framför dig. Ett liv fyllt av arbete i flera år till för de flesta, men sen också ett liv som pensionär.

Socialdemokraterna i Sandviken vill ta tillvara den erfarenhet du skaffat dig i livet och att du ska kunna fortsätta utveckla dina intressen på de områden du vill. Nu när du, på ditt sätt, bidragit till vår gemensamma utveckling och välfärd ska du kunna njuta frukterna av dina insatser för att skapa det goda samhället.

I arbetslivet

ska du kunna känna dig trygg i din anställning och uppskattad för dina kunskaper. Genom satsningar på arbetsmiljön ska du inte behöva drabbas av förslitningsskador utan istället orka jobba längre om du vill det.

Du kommer också att lotsa in ungdomar i deras första jobb och det blir kanske en av dina viktiga roller framöver. Så småningom kanske du vill och kan trappa ned på arbetstiden, delpension passar många, och vi anser att den som vill också ska kunna jobba mindre när det känns rätt.

I familjelivet

har du kanske både barn och barnbarn som du värderar högre än något annat. Vi socialdemokrater vill ge alla generationer de bästa förutsättningar att skapa det goda livet själva. Vi vill också se de starka banden mellan generationer som en tillgång som samhället ska använda sig av för att skapa sammanhang och sammanhållning genom livet.

Ditt boende

har stor betydelse för ditt liv och du har nu kanske ett boende som du trivs med och som i bästa fall passar din plånbok rätt så bra. En del har valt att bo i villa och lägger rätt mycket tid på att sköta om och underhålla den. Andra har valt att bo i hyres- eller bostadsrätt för att slippa lägga mycket tid på sitt boende och istället kunna ägna livet åt andra saker.

I vårt Sandviken ska alla boendealternativ erbjudas. Kommunen ska ge förutsättningar i form av mark- och bostadsplanering och allmännyttans hyresrätt är dessutom ett helhetsansvar som vi vill stå för.

På fritiden

ska Sandviken erbjuda en stor bredd av möjligheter till aktiviteter. Det mesta av utbudet kommer att formas av föreningslivet som byggs av dig och andra medborgare i samverkan utifrån gemensamma intressen.
 
Kommunen ska stödja föreningslivet ekonomiskt utan allt för många regler och pekpinnar bara verksamheterna är öppna för alla och styrs demokratiskt av föreningarnas medlemmar. Det är medborgarnas intressen som ska styra inriktningen av föreningarnas verksamhet.

Kommunens ansvar för kultur- och fritidslivet i övrigt handlar mycket om att skapa fysiska förutsättningar för att göra det man vill. Det handlar om lokaler och anläggningar som medborgarna/föreningslivet kan nyttja.
 
Hittills har du lagt mycket av din kraft, din tid och dina inkomster på att bygga ditt liv på bästa sätt. Nu har du förmodligen större chans att odla dina egna intressen mer än tidigare och ditt engagemang kommer att fortsätta vara med och skapa kultur- och fritidsutbudet i kommunen.

Livet som pensionär

ska vara det goda liv du gjort rätt för genom att bygga vårt samhälle. Det handlar om att kunna fortsätta ta del av hela det kultur- och fritidsliv som erbjuds, att kunna nyttja kollektivtrafik när du vill det och att bo som du önskar till rimliga kostnader.

Vi ska bygga fler trygghets- och seniorboenden och fortsätta utveckla boendeformer för äldre med annat modersmål än svenska. För att klara de praktiska göromålen i ditt boende ska ”Fixar-Malte” vara en naturlig del i äldreomsorgen.
 
Om du behöver äldreomsorg ska du själv kunna bestämma mer om hur hemtjänsttimmarna ska användas och ha möjlighet att välja bland flera maträtter.
 
Med åldern kommer kanske lite krämpor och då ska du erbjudas den bästa omsorg och vård som kan ges. Vi ska jobba för bättre samordning kring vården av svårt sjuka äldre och utveckla hemsjukvården.
 
Vi vill att omsorgen och vården av de äldre ska ske i den gemensamma välfärden då det är den bästa garantin för trygghet och stabilitet. För att klara det ska vi fortsätta att satsa på den viktigaste resursen i äldreomsorgen - personalen. De ska erbjudas ständig kompetensutveckling och attraktiva arbets- och anställningsvillkor.

Under mandatperioden vill vi:


• att du kunna känna dig trygg i din anställning och uppskattad för dina kunskaper

• att du som äldre ska kunna fortsätta utveckla dina intressen på de områden du vill

• att ditt engagemang ska vara med och skapa kultur- och fritidsutbudet i kommunen

• bygga fler trygghets- och seniorboenden

• utveckla äldreomsorgsboende för äldre med annat modersmål än svenska

• att du som äldre själv ska kunna bestämma mer om hur hemtjänsttimmarna ska användas

• att du som får mat genom äldreomsorgen ska kunna välja bland flera maträtter

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-21 23:46