Rapport från årsmöte 2014

Sandvikens Arbetarekommun söndag 23 mars

Håkan Juholt och Kerstin Almén

118 medlemmar deltog på årsmötet på Bolaget, Folkets Hus i Sandviken.

Mötet inleddes med att alla medlemmar fick skriva frågor till Håkan Juholt som sedan drogs ur en korg och besvarades rappt, roligt, allvarligt och eftertänksamt av Håkan.

En del av svaren kan läsas i kommentarerna på vår Facebooksida, men ett exempel är svaret på frågan:  Hur vinner vi valet Håkan?  Med tydlighet, engagemang, självförtroende och genom att prata om framtiden. Framtidens Sandviken. Krångla inte till det. Ta varandra i handen och känn efter - Vart är vi på väg?

Därefter bjöds det på lunch, inregistrering och årsmötesförhandlingar.
Stefan Hedin valdes till mötesordförande och Signe Brockman till sekreterare. De fyra rösträknarna Ulf Gillström, Lars-Arne Eriksson, Gunnar Fahlander och Niclas Witte fick jobba hårt med att räkna röster.

Hur valen utföll kan du läsa nedan

  • Valda till styrelsen för Sandvikens Arbetarekommunen 2014:

 Ordförande: Kerstin Almén

Kassör: Gunnar Fahlander (vald 2013)

Ledamöter:  Hasse Frestadius, Robert Sten och Ingrid Hedin-Amrén
Samt valda 2013: Signe Brockman, Patrik Lundqvist, Sawsan Alkarkhi, Lena Erixon

Ersättare: Pirko Johansson, Lena Åman, Morgan Hanning, Åsa Olsson och Thomas Almén

_________________________________________________________

  • Ledamöter i AK:s lilla valberedning
    Lena Broman (sammankallande), Stefan Wigö och Jerry Hämäläinen

_________________________________________________________

  • Ledamöter i valberedning för offentliga uppdrag

Ordförande: Hans Lundgren
Ledamöter:  Carl-Axel Pettersson, Magnus Höijer och Ingrid Hedin-Amrén
Samt valda 2013: Fahrudin Becirovic, Annika Stadin, Arne Wigren

_________________________________________________________

  • Valda kommunalrådskandidater 2015-2018

Peter Kärnström och Kerstin Almén

_________________________________________________________

  • Valda till kommunfullmäktigelista mandatperioden 2015-2018.

 Se den fastställda listan

 

_________________________________________________________ 

Svar på motioner

Årsmötet ställde sig bakom styrelsens förslag till svar på motionerna om boendeinflytande och personalpolitiska programmet

_________________________________________________________ 

Prisutdelning har skett i medlemsvärvartävlingen Våga Fråga!

Första priset gick till Kjerstin Lundblad som värvat hela 14 medlemmar och fick ett presentkort på 5000 kr.

Andra priset gick till Sawsan Alkarkhi för 13 värvade medlemmar. Sawsan, Örjan Erixon, Robert Sandberg och Signe Brockman vann också presentkort på 1000 kr.

Marie Lind, Lena Erixon, Irmeli Söderman och Sabella Mogess som värvat en medlem var, fick presentkort på 500 kr.

Scherpbackens s-förening har värvat 13 medlemmar och fick 2500 kr att spendera på någon bra aktivitet i valrörelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-23 16:25