Årsmötet 2015

På årsmötet söndag 29 mars valdes följande till Arbetarekommunens styrelse:

 • Ordförande: Stefan Hedin
 • Kassör: Sawsan Alkarkhi
 • Ledamöter: Morgan Hanning, Signe Brockman, Åsa Olsson och Tommy Johansson
  Kvarstår i styrelsen gör Hans-Olov Frestadius, Ingrid Hedin Amrén och Robert Sten.
 • Ersättare: Lena Åman, Abdurahman Khalaf, Frida Larsson, Hans-Erik Eriksson och Birgitta Johansson
 • Revisorer: Margareta Wigren, Åke Söderman och Christina Lundmark
 • Revisorsersättare:  Renate Almén, Jerry Hämäläinen och Nils-Erik Svensson
 • Lilla Valberedningen: Lena Broman (sammankallande), Jerry Hämäläinen, Jessica Högberg, Anna Frestadius och Stefan Wigö.
 • Stora Valberedningen: Anncharlott Eimasdotter, ordförande samt Arne Wigren, Ulf Gillström, Christina Nordstrand och Åsa Morberg ledamöter. 
  Kvarstår i Stora valberedningen gör Carl-Axel Pettersson och Lars Almén.

Samtliga inkomna motioner beslutades enligt styrelsens förslag och verksamhetsberättelser, ekonomisk berättelse samt verksamhetsplan antogs enligt förslag.

Länkar till samtliga årsmöteshandlingar finns längst ner på denna sida
___________________________________________________________________________

Henrik Johansson föreläste

Hans-Olov Frestadius avtackade AK:s ordförande Kerstin Almén

Patrik Lundqvist och Thomas Almén avtackades också. 

Avgående och nyvalde ordförande för Socialdemokraterna i Sandviken

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET
Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan är justerade utifrån beslut på mötet 


Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 16:57