Brantingmedalj 2013

Nu är det åter dags att komma med förslag på kandidater till Brantingmedaljörer.

Som vanligt kommer den/de som utses att få sin medalj i samband med årets 1:a majfirande.

De personer som nomineras ska också vara tillfrågade av den som lämnar nomineringen.

Vi vill ha förslagen skriftliga tillsammans med en motivering till varför just din/er kandidat skall bli tilldelad Branting-medaljen.

För att vi skall hinna behandla dina/era förslag i styrelsen måste vi ha dem senast den 4 april till sap.sandviken@gmail.com

 De som blir Brantingmedaljörer kommer att få medaljen utdelad vid vårt program vid Folkets Hus efter demonstrationståget i samband med talen.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-14 17:30