Pressmeddelande

Ungdomsarbetslösheten i Sandviken ska halveras till 2020

När man är ung och har hela livet framför sig borde tillvaron präglas av framtidsplaner och optimism. Men många unga – och deras föräldrar – känner i stället en malande oro. Kommer jag att få jobb? Kommer jag att behövas? För dem som fastnat i arbetslöshet sjunker självförtroendet för varje månad i sysslolöshet.

I Sandviken är över 26 % eller drygt 550 personer mellan 18 och 24 år arbetslösa, cirka hälften av dem går helt utan sysselsättning. Det kan också finnas ett mörkertal, de som inte är registrerade hos någon av samhällets instanser.

Att bryta ungdomsarbetslösheten är en mycket prioriterad fråga för oss. De unga som blir långvarigt arbetslösa utgör den största utmaningen. Den gruppen har vuxit under de senaste åren. Vårt syfte med beslutet är att bryta denna utveckling och målet att ungdomsarbetslösheten i Sandviken skall halveras till 2020.

Vi socialdemokrater i Sandviken har beslutat uppdra åt samtliga förtroendevalda socialdemokrater i Sandviken att prioritera denna fråga. I alla styrelser, nämnder och andra beslutande församlingar där socialdemokrater från Sandviken finns närvarande skall detta vara den högst prioriterade frågan under de närmaste fyra åren.

Vi skall tillsammans med alla aktörer göra vårt yttersta att nå detta mål. Vi kommer att samla facken för samtal i början på året samt även dialog med samtliga ordföranden.

För Socialdemokraterna i Sandviken
Stefan Hedin Ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-19 12:10