Ny nomineringsomgång AK-ordförande

Socialdemokraternas årsmöte i Sandviken den 18/3, ajournerades från punkten val av ordförande för arbetarekommunen. Detta utifrån flera synpunkter med motiveringen att den kandidat som fanns till ny ordförande i stort sett var okänd av alla och därför inte kunde väljas på detta möte. Det uttrycktes också att det bör finnas flera kandidater att rösta för, vilka som står bakom nomineringen och gärna lite politiska fakta om kandidaterna.

Årsmötet kommer att återupptas söndagen den 22 april.

Vi har därför beslutat att starta en ny nomineringsomgång för uppdraget som ordförande för partiet i Sandviken.

Nomineringar kan göras fram till den 16/4 och skickas till valberedningens sammankallande mona.davik@sandviken.se.
 
Vi ber S-föreningar/klubbar och alla medlemmar att ta möjligheten att delta i processen inför valet av ny ordförande.

Uppdraget som ordförande är det tyngsta politiska uppdraget inom partiet.  Som ordförande ingår man naturligtvis i ett lag bestående av hela styrelsen som tillsammans försöker att lösa alla uppgifter som förekommer.

Till stor del utförs ordförandeuppdraget ideellt och innehåller många inslag som t ex att: 

  • vara partiets talesperson i frågor omkring nationell, regional och lokal politik (media kontaktar oftast ordföranden i större eller principiella frågor)
  • leda partiets interna diskussion om politikens inriktning, främst lokalt men även delta regionalt och nationellt 
  • leda styrelsearbetet för partiet i Sandviken och partiets organisatoriska utveckling
  • vara samtalspart med våra offentligt förtroendevalda i en bredd av politiska frågor 
  • delta i aktiviteter inom partidistriktet för att bl a driva politiska uppfattningar från partiet i Sandviken 
  • vara en samordnande kraft för att partiet ska driva bra valrörelser och kampanjer av olika slag 

Ordförandeuppdraget är alltså en stor utmaning där det krävs mycket engagemang men där man också får vara en viktig del i att verka för att gott samhälle för alla medborgare. Det är ett mycket hedersamt uppdrag som ger många möjligheter, mycket kunskap och goda kontakter. Med andra ord så får du ge mycket av dig själv och din tid men du får också mycket tillbaka!
 
Om du vill veta mer så kan du i första hand kontakta undertecknade men också ledamöter i arbetarekommunens styrelse.

Kontaktuppgifter kan du hitta på www.socialdemokraterna.se eller genom att ringa till vår expedition tfn 026-27 00 62.
 
Valberedningen
Mona Davik, Lena Broman, Stefan Wigö

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-21 16:02