2011-02-10 Kandidater - kongressombud

Renate Almén

E-post: renate.almen@sandviken.se
Facebook
Twitter

Född 1956

Tycker att facklig-politisk samverkan är viktigt. Det innebär för mig möjligheter till en hållbar arbetsmiljö som ger positiva effekter både för anställda och för arbetsgivare. Personal som trivs och utvecklas i jobbet är förebyggande för ohälsa och olycksfall i arbetet. För arbetsgivaren medför god personalpolitik att det ger bättre kvalitet i varor och tjänster som ger ett gott rykte hos kunder och konsumenter.

Facklig-politisk samverkan innebär också strävan till det jämställda arbetet, tydliga löne- och anställningsvillkor, vilket ger skydd mot oskäliga avtal och sänkta löner. 

 

Marie Frestadius

E-post: marie.frestadius@sandviken.se
Facebook

50 år, högskoleutbildad, fackligt aktiv inom Lärarförbundet och TCO

Jag tror på ett parti som består av många människor med olika erfarenheter, det berikar organisationen och ökar den politiska debatten.

Partiets viktigaste fråga är att skapa förtroende för socialistisk ideologi och socialdemokratisk politik som ett tydligt vänsteralternativ.

Mina viktigaste frågor är jämlikhet mellan människor, samt en stark fackförening.

Jag vill behålla och utveckla våra kollektivavtal för att vi skall få ett bättre arbetsliv. Det skall finnas många vägar att utbilda sig och få jobb oavsett vilken bakgrund man har.

Jag tänker särskilt driva fackliga-, hbt-, genus- och jämställdhetsfrågor. 

 

Peter Kärnström

E-post: peter.karnstrom@sandviken.se
Facebook

Född 1966

Jag har arbetat fackligt inom IF Metall, men har nu fått förtroendet att ägna mig åt politik som kommunalråd i Sandvikens kommun.

För mig är det självkart att vi som parti utifrån våra värderingar ska beskriva det samhälle som vi lever i nu och vilket samhälle vi kommer att leva i och vilka utmaningar vi står inför. Jag engagerade mig politiskt just därför. Jag kände att de värderingar som socialdemokraterna står för är mina värderingar och att jag genom socialdemokratin fick svar på mina framtidsfrågor.

Som exempel på frågor i vår samtid men också i vår framtid är den globala värld som vi redan lever i. Jag vill ha ett samhälle med en generell välfärd byggd tillsammans, för oss alla.

Det kommer att innebära utmaningar inom, utbildning, miljö, välfärd, företagens konkurrenskraft, forskning utveckling etc. 

 

Patrik Lundqvist

E-post: lunkan67@hotmail.com
Facebook

Född 1984

Ordförande för SSU Gävleborg och nyvald vice ordförande i kunskapsnämnden.

Rättvisa, Jämlikhet och syskonskap, den traditionella socialdemokratins honörsord, är det vi ska utforma vår politiska gärning ifrån.

Jag vill sträva efter att ge alla, Sandvikenbor såväl som andra medborgare, ett samhälle som tar till vara på de resurser som finns, och inte låter vissa gå före och andra gå efter pga ekonomiska resurser.

En jämlik värld är vårt gemensamma mål, och vi börjar med Sandviken och Sverige.

Många barn växer upp i fattigdom samtidigt som föräldrar känner sig tvingade att välja skola efter vilka kamrater deras barn kan komma att få.

Vi måste formulera politiken för ett annat Sverige, en politik som ger en jämlik skola, där bostaden är en social rättighet och där arbete både är en rättighet och en skyldighet.

Med en socialdemokratisk uppväxtpolitik för framtiden kan vi skapa både tillväxt och jämlikhet! 

 

Robert Sten

E-post: robert.sten@sandviken.se
Facebook

Jag är en demokratisk socialist, med stort intresse för samhällsbyggnad, ideologi och historia. Min styrka är att se helheter.

För att socialdemokraterna skall vara trovärdiga måste den förda politiken ha en stark koppling

till ideologin och vår historiska samhällsbyggnad. Vi måste vara ett klart och tydligt vänsteralternativ till den politik som förs i Sverige just nu.

Reinfeldt kan högerpolitik mycket bättre än vad vi någonsin kan, så låt honom ägna sig åt den.

Den som nu läser in att vi skall strunta i hur det går för företagen har läst detta alldeles fel. En bra näringslivspolitik har alltid varit en central del av socialdemokratin. Därför byggde vi en gemensam välfärdsstat, som en stark stomme för näringslivet att bygga på, för en gemensam välfärd är inte motsatsen till ett starkt näringsliv. De är beroende av varandra.

För mig är de viktigaste frågorna jämlikhet, välfärd och den svenska modellen.

Åke Söderman

E-post: ake.soderman@sandviken.se

Jag är engagerad i jämlikhets- och rättvisefrågor på alla plan, såväl mellan människor som mellan glesbygd – tätort och mellan länder.

 En hjärtefråga är att hålla ihop det samhällspussel socialdemokratin en gång byggt i form av en offentligt driven och finansierad sektor. Låt oss inte glömma vad vi skapat!

Jag är 57 år, gift och har en grabb på snart 23 år. Vi bor i en hyresrätt i centrum. Uppväxt i en arbetarfamilj med tre syskon, i en liten by strax utanför Söderhamn.

Arbetat på pappersmassafabriker och säsongsarbete på Söderhamns parkförvaltning. Varvade fabriksarbete och parkarbete under fyra år för att sen bli fastighetsskötare på bostadsstiftelsen. Fackligt aktiv 1975 och vald till avdelningsordförande i Fastighets 1976.

ABF-ombudsman i Söderhamn 1980. Ombudsman på ABF-distriktet i Gävleborg 1985. Samma år blev jag också ordförande i Unga Örnar-distriktet.

Arbetat mycket med internationell verksamhet/biståndsprojekt och EU-verksamhet i olika former. Under åren i ABF har jag svarat för verksamhetsområden som politiskt, fackligt, internationellt, kultur, bostadsorganisationer, miljö m m.

Är lokalt och regionalt politiskt aktiv, främst i det partipolitiska organisationsarbetet.  Jag har ett brett politiskt intresse som får sitt utlopp i ABF-arbetet där jag arbetar med alla former av samhällsfrågor.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-10 21:46