Val av kongressombud

Partikongressen hålls i Västerås den 29-31 maj 2015
Tema är Framtidens jobb och Framtidens folkrörelse.

Sandviken ska ha två ombud som väljs genom medlemsomröstning under perioden 7-30 januari. Första veckan i januari får varje enskild medlem ett brev hem med röstkort, valsedel, kuvert samt mer information.

LÄS HÄR OM HUR DU RÖSTAR

LÄS OM KANDIDATERNA NEDAN

________________________________________________________________________

Anncharlott Eimasdotter

Anncharlotte Eimasdotter, 52 år, Sandviken

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region:
Har varit aktiv Fritidspolitiker sedan 1989. Har haft/har uppdrag Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Sandvikens Stadshus AB, Krisledningsnämnden.

Är engagerad i Kyrkopolitiken och sitter som nämndeman i Hovrätten för nedre Norrland.

Är Ordförande i Kommunals Socialdemokratiska klubb samt är allmänt engagerad i föreningar och klubbar där jag känner att jag vill hjälpa till.

Varför ska medlemmarna välja dig?
Jag har mycket kvar att ge av mina åsikter jag ömmar för den svage och är en medhjälpare! Jag ser ljust på framtiden och det finns mycket att förändra och göra bra!

___________________________________________________________________

Frida Larsson

Frida Larsson, 24 år, Sandviken

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region: 
Ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Varför ska medlemmarna välja dig?
För att jag är ung och hungrig. Med det menas att jag har en stor vilja att förändra, att påverka till ett bättre samhälle för oss alla.

Kongressen är en sån scen, ett sånt tillfälle där många viktiga beslut tas för vårt parti. Därför behövs en stor variation när det gäller deltagare.

Jag är en representant för en yngre generation som växt upp under blått styre. Mina barn ska inte behöva göra det.

________________________________________________________________________

Ingrid Hedin Amrén

Ingrid Hedin Amrén, 54 år, Sandviken

E-postadress

Jag är gift har en hel hoper av härliga barn och barnbarn. Jag har bott i Sandviken sedan millenieskiftet då jag flyttade hit för kärleks skull!

Uppdrag i parti, kommun, region: 
Jag har varit aktiv i vår gemensamma arbetarrörelse sedan 1978 och jag brinner för våra värderingar.

Mina uppdrag har varit många och under lång tid hade jag förtroendet att vara heltidspolitiker inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Det var under de svåra åren då vår ekonomi sanerades. Ni kommer säkert ihåg då räntan steg till svindlande 500% och Göran Persson fick svenska folkets mandat att sanera vår ekonomi. Jag var en av de "kronofogdar" som fick det tvivelaktiga nöjet att anpassa vår utgifter till våra inkomster.

Jag har efter den tunga tiden som landstingsråd, varit borta från politiken under några år. Jag har hämtat krafter och brinner nu återigen för vår gemensamma välfärd. Den välfärd som nu borgerligheten tillsammans med Sverigedemokraterna håller på att skjuta i sank.

Jag är nu ordinarie ledamot i Sandvikens fullmäktige och ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, vilket känns otroligt roligt att återigen få vara med och bygga vår gemensamma framtid.

Varför ska medlemmarna välja dig?
Jag tror på mig själv och vår välfärd. Jag har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät inom partiet, vilket kan betala sig bra när frågor skall påverkas inför kongressbesluten.

________________________________________________________________________

Kerstin Almén

Kerstin Almén, 51 år, Sandviken

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region: 
Ordförande för Sandvikens Arbetarekommun, vice ordförande i Kommunstyrelsen, fullmäktigeledamot

Varför ska medlemmarna välja dig?
Å vad svårt ... Jag vill jättegärna åka!

Fick den stora äran att åka som ombud på förra kongressen, det var bland det roligaste jag gjort.

Med den erfarenhet jag nu fått som ordförande för SAP i Sandviken och mina andra politiska uppdrag för partiet i kommunen, känner jag mig redo att anta de utmaningar som en kongress bjuder på.

Jag lovar att vara väl förberedd och göra mitt allra bästa!

________________________________________________________________________

Linda Pettersson

Linda Pettersson, 38 år, Storvik

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region:
Är ersättare i Kommunfullmäktige och Regionsfullmäktige. Blir efter nyår vice ordf i Kultur och Fritidsnämnden och ordinarie ledamot i Kultur och kompetensnämnden för regionen.

Varför ska medlemmarna välja dig?
Jag skulle gärna vilja bli kongressombud för att lära mig och få erfarenhet om socialdemokraterna i vårt land. Knyta kontakter och erfarenheter.

Jag tycker att yngre ska få chansen att komma in politiken och lära av de erfarna.

________________________________________________________________________

Marie Frestadius

Marie Frestadius, 54 år, Kungsgården

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region:
Jag har varit ledamot i Arbetarkommunens styrelse under många år, varit kongressombud tidigare samt ombud på S-kvinnors förbundsmöte är ordförande i S-kvinnor i Sandviken och vice ordförande i S-kvinnor i Gävleborgs distriktet är dessutom aktiv medlem i flera av våra lokala S-föreningar.

Enligt min mening bör vårt förtroendeuppdrag för partiet ta näring ur det lokala partiarbetet med studier och ideologiska diskussioner utåtriktade aktiviteter och valarbete.

Skyddsombud i Lärarförbundet och fackligutbildare främst inom arbetsmiljöområdet samt vice ordförande i TCO Gävleborg och ledamot i Europahuset som förmedlar ursprungstanken att EU är ett demokratiskt fredsprojekt. Sedan flera år är jag aktiv i Kvinnojoursrörelsen alla delar lokalt, regionalt och genom riksorganisation ROKs utbildningar och förbundsmöten.

De kommunala uppdrag för närvarande som jag har är vice ordförande i omsorgsnämnden och ordförande för kommunala handikapprådet, ordförande för stiftelsen Rosenlöfs, ledamot i Gästrike Räddningstjänsten samt ersättare i Sandvikens Energi. Jag har varit ledamot och ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i Handikappnämnden, Tillväxtnämnden och Sandviken Hus och Gästrike Återvinnare.

Regionuppdrag: Ersättare i Regionstyrelsen och vice ordförande i regionens företagshälsovård.

Varför ska medlemmarna välja dig?
Väljer medlemmarna mig som ombud till partiets extra kongress så vet de att de får ett ombud som strider för att medborgarna i vårt land skall få det bättre, framförallt den lilla människan.

När jag upptäcker ett fel eller en orättvisa så försöker jag förändra detta genom diskussioner, skriva motioner för att få till ändringar i strukturer och lagar och regler. Jag har skrivit ett flertal motioner genom åren, varav några har godkänts inom partiorganisationen och genomförts. Jag arbetar främst för förbättringar för arbetare via fackligt inflytande samt inom jämställdhets och arbetsmiljöområdet.

Jag är övertygad om att de som är politiskt förtroendevalda ska och kan förändra samhället, genom att arbeta med de tre första målen inom folkhälsoområdet delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. Då får vi ett bättre samhälle för alla som gynnar både den enskilda medborgaren och samhället. Jag är envis samtidigt som jag är pragmatisk och kan ta svåra politiska diskussioner, både i små och stora samlingar, även i talarstolen,

Jag är fast förankrad i den ideologiska socialdemokratiska grundidén som jag försöker leva efter i små och stora beslut i vilket sammanhang jag än befinner mig. Jag kämpar mot intolerans och antifeminister varje dag.

________________________________________________________________________

Olle Vistbacka

Olle Wistbacka, 28 år, Sandviken

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region:
Vice ordförande i Kunskapsnämnden, ersättare i Kommunstyrelsen, fullmäktigeledamot

Varför ska medlemmarna välja dig?
Jag är en ung och driven kille som står på en säker ideologisk grund och vill ta ansvar för partiets utveckling.

Jag var på IF Metalls kongress i våras som åhörare och fick där se hur mycket man kan påverka på en kongress.

Påverka är någonting som jag vill göra så att vårt parti rör sig i rätt riktning.

________________________________________________________________________

Peter Kärnström

Peter Kärnström, 48 år, Sandviken

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region:
Vice ordförande i partidistriktet, ordförande i kommunstyrelsen, fullmäktigeledamot i kommunen och regionen.

Varför ska medlemmarna välja dig?
Jag har erfarenhet av kommunpolitiskt arbete och partiarbete och jag har också erfarenhet från kongressarbete. Därför kan jag göra ett bra arbete som kongressombud.

________________________________________________________________________ Robert Sten

Robert Sten, 47 år, Sandviken

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region:
Ledamot AK-styrelse och har tidigare varit ordf AK, samt ersättare och ledamot i distriktsstyrelsen och kongressombud vid ett tillfälle.

Nu ordförande i omsorgsnämnden, ledamot i fullmäktige samt ordförande för kommunala pensionärsrådet.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommundelsnämnd, ledamot BUN samt ordförande för demokrati och jämställdhetsrådet.Har varit ersättare och ledamot i Arkiv X.

Varför ska medlemmarna välja dig?
När jag röstar på någon så gör jag det för att jag delar deras åsikter och värderingar och har förtroende för att de skall våga, och kunna, hålla fast vid dem och argumentera framgångsrikt i sak.

Jag är en idepolitiker med min övertygelse i den klassiska socialdemokratiska ideologin. Jag har under de sexton år jag varit politiskt aktiv stridigt mot vinster i välfärden. Detta även under en period när privat entreprenad inom det offentliga nästan sågs som självklart.

Jag är eftertänksam, har en god retorisk förmåga och kan argumentera framgångsrikt

________________________________________________________________________

Åsa Morberg

Åsa Morberg, Sandviken

E-postadress

Uppdrag i parti, kommun, region:
Arkiv Gävleborg, Gävle Museum, nämnd i kommunen

Varför ska medlemmarna välja dig?
Ideologiskt kunnig. Skolan är ett av partiets huvudområden och jag har 40 års erfarenhet av förskola, skola, högre utbildning.

Genom min forskarutbildning kan jag granska kritiskt som är en förutsättning för att kunna arbeta för/tala för utveckling.

Jag är van talare och van författare/skribent. Arbetar internationellt/globalt med olika frågor som rör partiets utveckling.

_______________________________________________________________

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-22 11:20