Förtroendevalda i Kommunen

Kommunstyrelsen

Cecilia Olsson Carlsson
Christer Hovbrand
Ulla Valdén
Ersättare
Hans Carlsson
Krister Johnsson
Sonya Jonasson

Familjenämnden

Rolf Nilsson
Jörgen Carlsson
Ersättare
Lise-Lott Nilsson
Thord Svensson

Vård och Omsorgsnämnden 

Yvonne Roos 
Lis-Beth Persson

Tekniska nämnden

Gull-Britt Kristersson
Bo Jersling

Miljö och Byggnadsnämnden

Per Roos
Inger Malmberg

Kommunens Revisorer

Mats Nilsson
Jan Hansson

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-15 19:40