Handlingsprogram

Sjöbo kommun ska vara en mönsterarbrtsgivare 

Heltid en förutsättning, deltid en möjlighet

God arbetsmiljö för alla

Vi ska vara en föregångare på arbetsmetoder och för hur en bra personalpolitik ska vara

 

Vård och omsorg i kommunal regi, ej entreprenad

Vi menar att "Ett gott liv varje dag" betyder att du som har vård eller omsorg ska forma din dag och natt efter dina behov. Det bästa för dig är att driva vård och omsorg i kommunal regi

 

De kommunala skolorna ska göras mer attraktiva så att privata alternativ ej efterfrågas

Vi ska se till att kvaliten, kunskapen och tryggheten ska höjas.  Rektorer, pedagoger, föräldrar och elever ska få förutsättningar att utforma skolarbetet.

 

Generös människosyn, förebygga och förhindra social utslagning.

Vi vill stötta och hjälpa de kommuninnevånare som får sociala eller ekonomiska problem, vi kan inte acceptera att någon är utslagen eller hemlös.

 

Miljöhänsyn ska vara ledstjärna vid inköp av livsmedel. Hel och halvfabrikat ska undvikas.

 Vi ska ha god och näringsrik mat på våra skolor och i omsorgen. Maten ska lagas så nära konsumenten som möjligt. Miljöhänsyn ska tas vid inköp av råvaror.

 

Ny simhall med tävlingsmått och varmvattenbassäng. Föreningslivet ska få bättre förutsättningar med högre aktivitetsbidrag. Ungdomsgårdarna ska anpassas med både aktiviteter och öppettider

 Våra barn och ungdomar är framtiden vi vill därför satsa på föreningar och deras ledare. Utan allt det arbete som föreniningledarna gör blir många barn och ungdomar utan meningsfull fritidssysselsättning

Kommunala energibolaget ska satsa på alternativ och förnybar energi

Vi vill uppmuntra till energisnål uppvärmning och småskalig elproduktion 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-18 18:59