Arbeterarekommunens styrelse

Ordförande  Cecilia Olsson-Carlsson telefon 0738468346

Vice ordförande Thord Svensson telefon 046-307803

Kassör  Roland Wiking telefon 0708100798

Sekreterare Rolf Nilsson  telefon 0702964671

Facklig ledare Gull-Britt Kristersson telefon  0416-18342

Studieorganisatör Thord Svensson telefon 046-307803

Ledamot

Bengt Olsson telefon 0703118354

Ulla Valdén telefon 0708140581 

Ersättare

Mats Nilsson  telefon 0705930062

Bo Jersling  telefon 0708679539

Jan Hansson  telefon 046329233

Zaara Mohmad

Lise-Lott Nilsson telefon 0706819486