Rödgrönt Skbg

Rödgrönt samarbete

Efter förhandlingar mellan (s) (v) och (mp) efter valet 2014 stod det klart att ett  rödgrönt valtekniskt samarbete kommer att gälla under mandatperioden 2015-2018.