Miljö och Bygg

Rödgröna politiker som sitter i Miljö och Byggnadsnämnden 
mandatperioden 2011-2014.

 

Sheila Imamovic (mp) Ordförande
Klaus Jesse, (s) Vice ordförande
Mikael Werner, (v) Ledamot

Karin Persson, (s) Ersättare