Valnämnd

Rödgröna politiker som sitter i valnämnden mandatperioden 2011-2014.
Valda vid Kommunfullmäktige den 13 december 2010.

Mia Bohlin (mp), Ordförande
Birgit Holmqvist (s), Ledamot
Elisabeth Skog (v), Ledamot

Bertil Skog (s), Ersättare