Politisk plattform

för den Rödgröna koalitionen i Skinnskatteberg

Ett 8-punktsprogram för välfärd

Mandatperiod 2010 11 01 - 2014 10 31 

Inom ramen för det samarbetsavtal som våra partier har träffat har vi enats om följande politiska plattform. Våra tre partier kommer att ta ett gemensamt ansvar för att styra Skinnskattebergs kommun på ett ansvarsfullt sätt under den kommande mandatperioden. Detta 8-punktsprogram för välfärd tar upp några viktiga saker som vi kommer att arbeta med.

 

Ekonomin
Den rödgröna koalitionen har för avsikt att fortsätta arbeta för en ekonomi i balans och stimulera en hållbar utveckling. Vi kommer även i fortsättningen att avsätta medel i en utvecklingsfond.

Samhällsplanering
Kommunens bostäder ska rustas upp.
Vi kommer att under mandatperioden skapa ett LSS-boende i kommunen.
Bra kollektivtrafik och en god utveckling av Bredband är andra prioriterade frågor

Förskolan – Grundskolan - Ungdomarna
Det skolutvecklingsarbete som nu pågår på Klockarbergsskolan skall stödjas.
Fritidshemsverksamheten skall finnas i ändamålsenliga lokaler vid Klockarbergsskolan.
Förskolorna i Färna, Nyhammar och Riddarhyttan ska finnas kvar eftersom det finns tillräckligt många barn i dessa områden.
Verksamheten på Allaktivitetshuset Sture skall utvecklas.
Föreningslivet är en viktig faktor i välfärdssamhället – skall stöttas.
Vi kommer att ge stöd för att starta ett ungdomsråd under mandatperioden.

Maten
Under mandatperioden ska vi förbättra kvaliteten på den mat som produceras för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta varor ska prioriteras. Maten skall tillagas med en större mängd råvara som grund, dvs. mindre hel- och halvfabrikat.

Näringslivet
Befintliga företagare skall känna ett stöd från kommunen.
Företagsmässan skall utvecklas.
En snabb och korrekt myndighetsutövning är viktig från kommunens sida.

Snyggt och Rent
Skinnskattebergs kommun skall kännetecknas av en välskött utemiljö.
Motionsspår och strandpromenad ska skötas på ett tillfredsställande sätt.

Miljö
Vi vill utröna möjligheterna att öka användningen av sol, vind och vattenenergi.

Kulturen
Skinnskatteberg har ett brett kulturutbud. Vi vill utöka möjligheten för flera barn och ungdomar att deltaga i kulturaktiviteter. Detta är viktigt för livskvaliteten och hälsan. Kulturhuset Korpen och Biblioteket är en stor tillgång för kommunen, verksamheterna skall utvecklas.
Körstämman skall stöttas om någon extern aktör kommer att ta över huvudmannaskapet.

Antagen 2010 11 08