Samarbetsavtal

mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – de gröna i Skinnskattebergs kommun

för mandatperioden 2010-11-01 till 2014-10-31

 

Ovanstående tre partier tar ett gemensamt politiskt ansvar för Skinnskattebergs kommun under den kommande mandatperioden genom att bilda en rödgrön koalition.

Valet den 19 september 2010 gav de rödgröna partierna 16 mandat i Skinnskattebergs kommunfullmäktige, den borgerliga Alliansen fick 14 mandat och Sverigedemokraterna fick 1 mandat. Väljarna i Skinnskatteberg har alltså gett de Rödgröna partierna ett entydigt mandat att styra kommunen.

Den 30/9 2010, vid ett första möte med styrelserepresentanter för de tre partierna, beslutades följande: 

" § 4.

Bildandet av en rödgrön koalition i Fullmäktige i Skinnskatteberg
Efter diskussioner enades samtliga närvarande om följande.

Beslut

Från och med den 1 november 2010 kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna att bilda en gemensam majoritet i Skinnskattebergs kommunfullmäktige i form av en rödgrön koalition. Det innebär att våra tre partier kommer att ha gemensamma gruppmöten innan Kommunfullmäktige- och Kommunstyrelsemöten. Ordföranden i Socialdemokraterna är sammankallande till dessa gruppmöten." 

Den rödgröna koalitionen vilar på följande grunder: 

1.
Den rödgröna koalitionen har en gemensam politisk plattform för mandatperioden. ( se särskilt dokument ) 

2.
Detta samarbetsavtal reglerar formerna för koalitionssamarbetet. 

3.
De rödgröna koalitionspartierna kommer att föreslå en gemensam budget varje år.

4.
Den rödgröna koalitionen tillsätter ett kommunalråd, Lars Andersson (s) på heltid, tillika kommunstyrelsens ordförande, som utgör kommunens officiella företrädare och ansikte utåt.

5.
En fördelning av övriga ledamöter inom kommunstyrelsen och nämnder görs med hänsynstagande till partiernas inbördes storleksförhållanden, samt även med hänsyn till ledamöternas kompetens inom olika områden. Kommunstyrelsen utökas till 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.

Fördelning av mandat i Kommunstyrelsen:

Socialdemokraterna tillsätter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare i Kommunstyrelsen, Vänsterpartiet tillsätter 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Miljöpartiet de gröna tillsätter 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare i Kommunstyrelsen.

Fördelning av mandat i Miljö och Byggnadsnämnden:

I Miljö- och byggnadsnämnden tillsätter Socialdemokraterna 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare. Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna 1 ordinarie ledamot var.

Fördelning av mandat i Valnämnden:

I Valnämnden tillsätter Socialdemokraterna 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna 1 ordinarie ledamot var.

6.
Partiernas ledningar skall ha regelbundna träffar för att utvärdera och planera det pågående samarbetet i den rödgröna koalitionen. Socialdemokraternas ordförande är sammankallande.

7.
Den rödgröna koalitionen skall ha gemensamma gruppmöten innan varje KF och KS. Kommunfullmäktiges ordförande kallar till gruppmöten inför KF och Kommunstyrelsens ordförande kallar till gruppmöten inför KS. 

8.
Partierna är överens om att detta avtal inte innebär att partierna frånsäger sig sina grundläggande samhällsvärderingar, dock prioriteras alltid samråd och samverkan för att garantera ett kraftfullt rödgrönt majoritetsstyre. 

9.
Den rödgröna koalitionen skall söka nå breda lösningar i kommunfullmäktige, där alla partier är med och tar ansvar för Skinnskatteberg. 

Skinnskatteberg 2010-11-08

Lars Andersson / Ordförande Socialdemokraterna

Fredrik Skog / Ordförande Vänsterpartiet

Sofie Werner / Sheila Imamovic / Språkrör för Miljöpartiet de gröna