Arbetarekommunen

Arbetarekommunen i Skinnskatteberg samlar alla socialdemokrater i Skinnskatteberg.
Här kan du se vilka som är med i Arbetarekommunens styrelse:

_____________

Styrelsen 2016 - valda vid årsmötet 7 mars 2016:
Styrelsen konstituerade sig den 14 mars

Ordinarie  ledamöter:

Aneth Arvidsson - ordförande / AU/ medlemsansvarig/ mediaansvarig
Ulf Forsberg - kassör/ förstamaj-kommitté
Seija Ojala - sekreterare/ AU
Lars Andersson - vice ordförande/ hemsidesansvarig
Tony Bölja - facklig/politisk ansvarig/ förstamaj-kommitté
Lena Lovén Rollén - kampamjledare/ hemsidesansvarig/ mediaansvarig
Lars-Göran Fammé - förstamaj-kommitté

Ersättare:

Klaus Jesse - Studiekommitté
Karin Nyman Andersson - vice sekreterare/ Studiekommitté/ Ombud ABF

Jeanette Eriksson - fika & städsamordnare
Anette Bagger - fika & städsamordnare
Pentti Lahtinen - facklig/politisk ansvarig, förstamaj-kommitté
Agneta Bergdahl
Yousef Asslan

_________

Revisorer
Birgit Holmqvist
Hans Erik Johansson

Revisorssuppleanter
Roger Ingvarsson

_________

Valberedning
Hans Lindkvist
Eva Wikström

Arbetarekommunens PG 57 01 04-0.