Mandatperioden 2006-2010

Sedan våren 2009 styrs Skinnskatteberg av Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Skinskattebergsdemokraterna i en majoritetskoalition.

Efter valet 2006 inledde de borgerliga allianspartierna tillsammans med Skinnskattebergsdemokraterna ett samarbete som gjorde att Socialdemokraterna efter många år i ledande ställning i kommunen hamnade i opposition. Samarbetet mellan Alliansen och Skinnskattebergsdemokraterna sprack våren 2008 och Alliansen fortsatte att styra i minoritet.

Vid budgetfullmäktige i november 2008 fick dock socialdemokraternas budgetförslag stöd av en majoritet i Kommunfullmäktige. Skinnskattebergsdemokraterna röstade för (s):s budget.

Majoritetskoalitionen bildades och Alliansen avgick efter en del juridiska turer fram och tillbaka. Det parlamentariska läget i Skinnskatteberg ser nu ut så här:
Majoriteten: s 12, v 3, skbgd 3
Oppositionen: fpl 4, c 4, m 3, kd 1
Majoritetskoalitionen har alltså 17 mandat i Fullmäktige och Alliansen har 12 mandat.
I fullmäktige finns också "en politisk vilde", en avhoppad Skinnskattebergsdemokrat.