Kommunstyrelsen

Socialdemokrater som sitter i Kommunstyrelsen 
mandatperioden 2011-2014.

Lars Andersson, kommunstyrelsens ordförande
Seija Ojala, Ledamot
Lena Lovén Rolén, Ledamot
Tommy Sunvisson, Ledamot
Tony Bölja, Ledamot

Roger Ingvarsson, Ersättare
Ulf Forsberg, Ersättare
Anders Wåhlin, Ersättare
Aneth Arvidsson, Ersättare 
Kerstin Delfalk, Ersättare 

Socialdemokrater i utskott inom Kommunstyrelsen:

Ledningsutskottet
Lars Andersson, ordförande
Seija Ojala, ledamot

Vård och omsorgsutskottet
Roger Ingvarsson, vice ordförande
Aneth Arvidsson, ersättare

Barn och Utbildningsutskottet
Lena Lovén-Rolén, ordförande
Ulf Forsberg, ledamot
Kerstin Delfalk, ersättare

Tekniska utskottet
Tony Bölja, ordförande
Ulf Forsberg, ledamot
Anders Wåhlin, ersättare