Miljö och Byggnadsnämnden

Socialdemokrater som sitter i Miljö och Byggnadsnämnden 
under mandatperioden 2011-2014.

Klaus Jesse, Vice ordförande

Karin Persson, ersättare